Hé lộ bí mật Sòng bạc có những gì

Qua 45 năm, vị trí – vai trò Sòng bạc có những gì thành phố Hồ Chí Minh luôn được khẳng định, nhiều thế hệ sinh viên, học sinh, học viên sau khi tốt nghiệp đã  chứng tỏ năng lực của mình và gặt hái nhiều thành công  trên lĩnh vực âm nhạc, thiết kế thời trang, du lịch…, tham gia nắm giữ những vị trí trọng trách tại các cơ quan, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng, Trường tự tin bước vào thế kỷ XXI, tiếp tục khai thác mọi tiềm năng để từng bước tiến lên xây dựng và phát triển nhà trường thành một trường đào tạo Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch vững mạnh của khu vực phía Nam.

Tầm nhìn
Trở thành trường đạt chuẩn cấp quốc gia và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, du lịch.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch; thực hiện nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật, gắn đào tạo với phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
Giá trị cốt lõi
– Nhân văn (Humanity)
– Năng động (Competency)
– Sáng tạo (Creativity)
– Tỏa sáng (Alight)