Hé lộ bí mật Sòng bạc có những gì

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch tiền thân là khoa Văn hóa Du lịch được thành lập từ năm 1997 theo quyết định 36/CĐ-VHNT ngày 29/9/1997 của Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 theo quyết định số 36/QĐ-SVHTTDL Khoa được chính thức đổi tên là khoa Du lịch cho đến nay.
Trãi qua hơn 20 năm hình thành và phát triểndựa trên quan điểm “đào tạo có trách nhiệm” không chỉ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ mà còn kết hợp rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng kỹ năng giao tiếp để sinh viên có thể tự tin bước vào nghề.Khoa Du lịch đã đào tạo hơn 1000 sinh viên chính quy ra trường trở thành nguồn nhân lực chính trong lĩnh vực du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Bên canh đó Khoa Du lịch đã thực hiện việc liên kết đào tạo đội ngũcán bộ du lịchcho các tỉnh thành như Huế, Nha Trang, An Giang…
* Thông tin liên lạc:
– Địa chỉ: Phòng 1.11 – số 5 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.
– Điện thoại: (028) 39.250.992
– Email: [email protected];
– Fanpage facebook: Khoa Du lịch Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

2.1. Chức năng:Khoa Du lịch là đơn vị chuyên môn thuộc quản lý của Hiệu trưởng Sòng bạc có những gì Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành, quản lý công tác chuyên môn, quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chiến lược phát triển của Nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ:
• Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Quản lý Nhà trường.
• Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường và Hiệu trưởng phê duyệt.
• Tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường.
• Tổ chức thực hiện các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa cho người học và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
• Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên thuộc đơn vị theo quy định nghiên cứu khoa học của Sòng bạc có những gì TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp trao đổi ký kết các hợp tác nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tế của xã hội.
• Khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Nhà trường.
• Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với cơ quan, đơn vị bên ngoài.
• Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
• Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.
• Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức và người học.
• Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc đơn vị.
• Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo và công tác sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chính quy trong quá trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.
• Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
• Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.
• Phối hợp với Phòng đào tạo thực hiện việc thi kết thúc học phần, thi lại và thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý và lưu trữ điểm thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.
• Phối hợp với Ban Khảo thí – Đảm bảo chất lượng tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
• Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.
• Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
• Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà trường.
• Thực hiện các công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

1. Trưởng khoa (01)
2. Phó khoa (01)
3. Giảng viên chuyên môn (3 giảng viên/chuyên ngành)

 Giảng viên cơ hữu
1. CN Hoàng Như Dịu – Phụ trách Khoa
2. Th.S Trần Thanh Minh – Giảng Viên
 Giảng viên thỉnh giảng
1 CN Trần Thanh Liêm Nguyên Trưởng khoa DLTrường CĐ VHNT TP.Hồ Chí Minh
2 Th.S Nguyễn Thanh Bạch Hưu trí
3 Th.S Trần Thị Ngọc Bích Giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Đại học SP TP.Hồ Chí Minh
4 CN. Trần Lê Bảo Châu Chủ tịch hội du lịch vừa và nhỏ (VTF)
5 Th.S Nguyễn Văn Cường Giảng viên Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn
6 Th.S Nguyễn Đức Chí Nguyên Phó phòng Lữ hành Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh
7 Th.S Đào Văn Đạt Giảng viên Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
8 TS. Nguyễn Đệ Trưởng khoa Văn hóa – Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
9 Th.S Phạm Văn Hiến Hưu trí
10 Th.S Huỳnh Công Hiếu Hướng dẫn viên tự do
11 Th.S Lê Hồ Quốc Khánh Giảng viên Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
12 CN Võ Thị Thiên Kim Giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Đại học SP TP.Hồ Chí Minh
13 Th.S Nguyễn Thị Kim Loan Hội viên Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
14 CN Nguyễn Công Minh
15 BSCKII Trần Văn Nghĩa Bệnh viện quận 5 TP.Hồ Chí Minh
16 CN. Trần Mai Sinh Nguyên TP TC Nhà Văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh
17 CN Nguyễn Thị Hà Trưởng khoa Khách sạn – Nhà hàng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

Hướng dẫn Du lịch